Organizowane imprezy muzyczne:
Festiwal Pianistyki Polskiej
Impreza o charakterze ogólnopolskim organizowana od 1967 roku, od pierwszej edycji pod honorowym patronatem Ministra Kultury. Pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem artystycznym Festiwalu był prof. Andrzej Cwojdziński, który pełnił tę funkcję do 1999 roku, a od 2000 roku dyrektorem artystycznym FPP jest Jan Popis.

Słupski Festiwal jest jedyną tego rodzaju imprezą muzyczną w kraju, na której swój kunszt wykonawczy prezentują najwybitniejsi Polscy Pianiści z kraju i mieszkający za granicą. Na festiwalowej estradzie wystąpili najznakomitsi wirtuozi fortepianu: Witold Małcużyński, Miłosz Magin, Władysław Kędra, Tadeusz Żmudziński, Piotr Paleczny, Krystian Zimerman, Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Lidia Grychtołówna, Janusz Olejniczak, Adam Harasiewicz i inni.

Na FPP występowały również wybitne duety fortepianowe, zespoły kameralne i orkiestry filharmoniczne z Gdańska, Olsztyna, Częstochowy, Białegostoku, Zielonej Góry, Poznania, Koszalina, najczęściej jednak słupska orkiestra (od 2005 roku Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" w Słupsku).

Z imprezą związane były Konkursy Kompozytorskie na muzykę fortepianową, a nagrodzone utwory były wykonywane na festiwalach wzbogacając literaturę muzyczną.

Na FPP miały miejsce prawykonania koncertów na fortepian i orkiestrę: Norberta Mateusza KuĽnika w 2002 roku, Piotra Mossa w 2003 roku, a w 2006 roku Leszka Kułakowskiego - pianistę i kompozytora ze Słupska.

Od 1974 roku istotnym nurtem FPP jest "Estrada Młodych", która wyłania laureatów, a następnie promuje szczególnie utalentowanych młodych pianistów. Jednym z wielu laureatów uznanych dziś w świecie wirtuozów fortepianu jest zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w 2005 roku Rafał Blechacz.

Od 1975 roku przed festiwalową publicznością prezentują się uczestnicy narodowej ekipy kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Z Festiwalem Pianistyki Polskiej związane są różne inicjatywy społeczne, a wśród nich ufundowanie (w dużym stopniu ze środków publicznych) w 1972 roku pierwszego i jedynego dotąd w Polsce pomnika Karola Szymanowskiego (dłuta prof. Stanisława Horno-Popławskiego), a w 1976 roku pomnika Fryderyka Chopina (dłuta Mieczysława Weltera).

W 2006 roku z okazji jubileuszowego 40.Festiwalu odsłonięta została "Klawiatura Gwiazd" upamiętniająca nazwiska 7 wybitnych (nie żyjących już) pianistów, którzy występowali na słupskiej estradzie festiwalowej.

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Organizowany jest od 1983 roku. Koncerty odbywają się w zabytkowym kościele św. Jacka w Słupsku. Niewątpliwą atrakcją dla odbiorców są barokowe organy ufundowane przez ostatniego Gryfitę księcia Ernesta Bogusława de Croy. W latach 2001-2002 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Organów Kościoła Zamkowego powołane przez Janusza Dudzińskiego i pod Jego przewodnictwem dokonało rekonstrukcji organów, które "zaprezentowały" swoje piękne barokowe możliwości na jubileuszowym 20 Festiwalu. Podczas festiwalowych koncertów prezentują się najwybitniejsi mistrzowie gry na organach (nie tylko polscy), znakomite zespoły kameralne, wirtuozi różnych instrumentów, soliści i chóry. Wstęp na koncerty bezpłatny.
Słupskie Koncerty Kameralne
Organizowane są od 1964 roku. Koncerty są organizowane przy współpracy Muzeum Pomorza Środkowego, odbywają się w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Wykonawcami koncertów są młodzi szczególnie utalentowani pianiści (w tym laureaci "Estrady Młodych" FPP) oraz małe zespoły kameralne, z uwzględnieniem muzyków Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku. Wstęp na koncerty bezpłatny.
Niedzielny Salon Muzyczny w latach 2002-2012
Organizowany jest od 2002 roku, również we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego. Inicjatorką spotkań tego cyklu jest Teresa Przeradzka - wokalistka i animatorka muzyki, znana przede wszystkim z wieloletniego, niekonwencjonalnego prowadzenia koncertów we własnym opracowaniu skierowanych do najmłodszych słuchaczy.

"Niedzielny Salon Muzyczny" nawiązuje do najlepszych tradycji miast Polski i Europy, zaspakaja najbardziej wymagających melomanów, a jednocześnie pozyskuje miłośników dobrej muzyki zarówno wśród dorosłych jak i dzieci. Koncerty odbywają się w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich.

Realizację powyższych zadań umożliwiają nam środki finansowe od Urzędu Miejskiego w Słupsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które są przyznawane na podstawie składanych ofert-wniosków, oraz od naszych Przyjaciół Sponsorów głównie ze słupskich firm. Wykaz Sponsorów zamieszczamy w kolejnych wydaniach programu i na afiszach Festiwalu Pianistyki Polskiej.