Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w dziedzinie muzyki i dziedzictwa przyrodniczego.

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zostało utworzone 24 czerwca 1964 roku przez społecznych działaczy kulturalnych Słupska i powiatu. Za główny cel swojej działalności przyjęło inspirowanie i wzbogacanie życia kulturalnego w Słupsku, starając się sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców.

Przez 20 lat STSK prowadziło szeroką działalność populyzatorską w wielu dziedzinach kultury organizując (w Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy oraz Zamku Książąt Pomorskich) koncerty i recitale, spotkania z aktorami, literatami, naukowcami, dziennikarzami oraz wystawy plastyczne i fotograficzne.

Powołanie w Słupsku nowych placówek i instytucji kultury wpłynęło na zmiany działalności STSK. Najważniejszym kierunkiem stała się popularyzacja muzyki klasycznej, historii, walorów geograficznych i przyrodniczych Słupska i Ziemi Słupskiej.