W strukturach Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego działają:

Koło Miłośników Regionu i Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"
Swój program Koło realizuje organizując wieczornice słowno-muzyczne z okolicznościowymi referatami i dyskusją, wystawy propagujące walory przyrodnicze, krajoznawcze oraz turystyczne ziemi słupskiej.
Wielkim osiągnięciem Koła są regionalne wydawnictwa, w tym 8 tomów "Materiałów do poznania regionalizmu słupskiego". Publikacja prezentuje szeroki wachlarz informacji nie tylko z dziedziny przyrodniczej, ale również historii, literatury, kultury regionalnej. Kolejnymi wydaniami zainteresowane są szkoły i biblioteki naszego regionu, a także wyższe uczelnie i biblioteki w kraju.
Koło Pierwszych Słupszczan
Skupia Pionierów naszego miasta, którzy w 1945 i 1946 roku przybyli tu, pokochali to miasto, poświęcili jego gospodarczej i kulturalnej odbudowie swoje siły i doświadczenia. Od nich to zaczął się nowy etap historii Słupska drugiej połowy XX wieku i kształtowanie nowego, współczesnego regionalizmu. Są to ludzie, którzy pracowali w Słupsku aż do przejścia na emeryturę i nadal interesują się bieżącymi problemami miasta i jego mieszkańców. Na organizowanych spotkaniach przedstawiają swoje niepokoje przedstawicielom Urzędu Miejskiego.